Voorzitterschap Revitalisering Amateurkunst

VOORZITTERSCHAP, ONDERZOEK & BELEID

In opdracht van LKCA, namens BMC, onderzocht Johan de huidige status van de amateurkunst sector. Dit onderzoek resulteerde in een rapport met aanbevelingen voor een revitalisering van deze sector en een voorzitterschap van een nieuwe werkgroep: Revitalisering Amateurkunstsector. Het onderzoek toonde de relevantie, omdat het inzichtelijk maakte dat 6,4 miljoen mensen in Nederland een vorm van kunst beoefenen.

Het advies heeft er toe geleid dat Johan samen met BMC pleiten voor het structureel versterken en revitaliseren van de sector, doormiddel van een meerjarig Programma¬†Amateurkunst voor de beleidsperiode 2025-2028. Hieruit is de werkgroep revitalisering amateurkunst ontstaan. De meerjarenbrief ‘De Kracht van Creativiteit’ van¬† Uslu, werd op 19 november 2022 ingediend. Vanuit deze brief is er geld vrijgesteld voor het opstellen van een nieuwe werkgroep: Revitalisering Amateurkunst. Johan is aangesteld als onafhankelijk voorzitter van deze werkgroep. De werkgroep bestaat uit een brede vertegenwoordiging van provinciale organisaties, koepelorganisaties, OCW, IPO, VNG. De werkgroep werkt aan het geagendeerd houden van het onderwerp op alle beleidsniveaus die starten met Coronaherstel binnen de culturele sector.

Leesh hier het onderzoeksrapport:  Rapport Revitalisering

Over het rapport zijn meerdere interviews gehouden en artikelen geschreven. Zie de directe verwijzingen naar de artikelen hieronder.