Cultureel centrum De Cammeleur in Dongen

Onderzoek en Advies

In opdracht van de gemeente Dongen, heeft DCK in samenwerking met Culturele Zaken,  onderzoek gedaan naar een nieuwe beheersvorm voor De Cammeleur en de positionering van de horeca waarbij het uitgangspunt was dat zij volledig verzelfstandigd zouden worden.

Voor beide opdrachten is er onderzoek gedaan naar verschillende mogelijkheden, waaruit een advies is vormgegeven. De cammeleur is een moderne multifunctionele accommodatie waarin vier organisaties gevestigd: Stichting DonckHuys, Bibliotheek Theek 5, Het KunstPodium en ContourdeTwern.