Haalbaarheidsonderzoek cultuurhuis in Berkel en Rodenrijs

De gemeente Lansingerland heeft ons eind 2018 gevraagd om te onderzoeken of de realisatie van ‘een cultuurhuis’ in Berkel en Rodenrijs haalbaar is, uitgaande van de kaders en uitgangspunten, zoals vastgelegd in de gemeentelijke cultuurnota ‘Bruisen, binden en boeien’ (2017) en de gemeentelijke nota ‘Cultuurhuizen Lansingerland’ (2017), en de twee locaties die daarvoor in beginsel in aanmerking komen.

Een belangrijk speerpunt van het cultuurbeleid van de gemeente Lansingerland is de ontwikkeling van ‘cultuurhuizen’ in de drie kernen van de gemeente: Bleiswijk, Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs. Met de ‘cultuurhuizen’ wordt beoogd plekken te creëren waar kunst en cultuur centraal staan, waar een creatief en verrassend aanbod wordt geïnitieerd, waar het verenigingsleven wordt gestimuleerd en waar meerdere partijen met elkaar samenwerken. In Bleiswijk is inmiddels Cultuurhuis ’t Web gerealiseerd  en in Bergschenhoek  de ‘Cultuurfabriek’.

Voor het tot stand komen van een ‘cultuurhuis’ in Berkel en Rodenrijs, was nog geen plan uitgewerkt en/of een definitieve locatie aangewezen. Wel waren er met betrekking tot deze voorziening door de gemeente een aantal kaders en uitgangspunten vastgesteld:

 1. ‘Het cultuurhuis fungeert als trekpleister voor cultuur, vrije tijd en recreatie
 2. het zwaartepunt ligt op theater en film (podium met 200 – 250 stoelen)
 3. er is sprake van samenwerking met een grote bibliotheekvestiging
 4. er is sprake van multifunctioneel gebruik met ruimte voor commerciële inbreng
 5. de ontwikkeling dient bij voorkeur aan de oostkant van het centrum plaats te vinden

Meer specifiek heeft de gemeente Lansingerland gevraagd om

 1. Het draagvlak voor en de wensen ten aanzien van de opzet en de functies van een cultuurhuis in Berkel en Rodenrijs te onderzoeken, onder andere middels publieksonderzoek.
 2. De haalbaarheid van van een cultuurhuis in Berkel en Rodenrijs te onderzoeken op basis van tenminste de volgende aspecten:
 • de inhoudelijke, conceptuele ontwikkeling
 • de organisatorische ontwikkeling (juridisch, beheer, exploitatie)
 • de ruimtelijke ontwikkeling
 • de financiële onderbouwing (realisatie vastgoed, exploitatie)
 • de economisch meerwaarde in de omgeving van het cultuurhuis.

Deels voortvloeiend uit bovenstaande: mogelijke concepten en scenario’s te formuleren en uit te werken om te komen tot de realisatie van een cultuurhuis  in Berkel en Rodenrijs.

Anno januari 2020:

De gemeenteraad van Lansingerland heeft met een grote meerderheid ingestemd met de komst van een cultuurhuis in Berkel Centrum West. Daarmee is de weg vrij voor een culturele trekpleister met functies als een multifunctionele theaterzaal, 2 bioscoopzalen, een unieke jeugdbibliotheek en laagdrempelige horeca. Het cultuurhuis opent najaar 2022.