KCB (Kunst Creatief Barendrecht)

Stichting Kunst Creatief Barendrecht is een instelling in Barendrecht voor beeldende kunsten en
creatieve cursussen. Gemeente Barendrecht had behoefte aan duidelijkheid over de impact van de inspanningen van het KCB in relatie tot de doelen van gemeentelijk beleid, ofwel de maatschappelijke agenda. Stichting KCB had een meerjarenplan ontwikkeld waarbij de behoefte lag om op een aantal punten aanpassingen te maken.

Om de relatie van de twee partijen te versterken was er behoefte aan Intern Actieplan voor KCB en een realisatie van een nieuwe uitvoeringsovereenkomst tussen de twee partijen.

Om deze twee resultaten te realiseren is het meerjarenplan (2022-2025) van KCB verstevigd waarbij het doel lag bij het verstevigen van de interne organisatie en het herpositioneren van de manager en het bestuur. Voor de realisatie hiervan is een concreet actieplan ontwikkeld die het meerjarenplan mogelijk maakt. Het uitvoeringsovereenkomst heeft aansluiting gevonden op de gemeentelijke beleidsdoelen.