Cultureel (pre)pensioen en dan?

Je gaat met pensioen en dat betekent dat er een grote verandering plaatsvindt, voor jezelf, maar vaak ook voor je partner. Je hebt ineens veel meer vrije tijd, je raakt in een ander ritme, je mist het dagelijks contact met collega’s en ook binnen jouw sociale kringen verandert er ongetwijfeld het een en ander.

En dan?

Ook werknemers in de culturele sector gaan een keer met pensioen. En als we de cijfers volgen, neemt dat aantal de komende jaren flink toe. De een kan niet wachten om te mogen stoppen met werken, terwijl de ander er als een berg tegenop kan zien om afscheid te nemen van zijn of haar baan.

Wij van DCK bieden een begeleidingstraject op maat rondom het pensioen dat uiteindelijk zal bestaan uit drie verschillende fases:

  1. De voorbereidende fase
  2. De afscheidsfase
  3. De Nieuwe fase

Gedurende deze fases vinden er meerdere gesprekken en contactmomenten plaats. Er zijn live ontmoetingen en er is online contact. De fysieke gesprekken vinden altijd plaats buiten de eigen organisatie. Alles is erop bedacht om gezamenlijk zorg te dragen voor een prettige afronding en tools te bieden voor een waardevolle vervolgstap.