Interim-management

Managers, directeuren, leidinggevenden, ze komen en ze gaan. Ook in de culturele sector. Een aspect dat meer dan eens onderbelicht blijft, is de waarde van het interim-instrument. Dat is jammer, want door dat instrument gericht toe te passen kunnen toezichthouders zaken realiseren die anders buiten bereik blijven.

Interim management

Toezichthouders en directeuren kunnen de kracht van het interim-instrument benutten wanneer ze inzien dat een interimmer veel meer is dan een tijdelijke invulling van een algemene managementfunctie. Goed interim-management geeft “vitamine i” aan een organisatie – die i staat voor innoveren, impulsen geven, interveniëren, inzicht genereren en inspireren.

Soorten interimmanagement

Interimmanagement kan een tijdelijke overbrugging zijn wanneer een leidinggevende wegvalt. Onontbeerlijk, belangrijk en nuttig. Maar het meest interessant (en het minst belicht) zijn de situaties waarin de interimmer komt voor:

  • Projectmanagement: het uitvoeren van een specifieke opdracht zoals het bouwen van een theater, het voorbereiden van een fusie of het opstarten van een samenwerkingsverband
  • Verandermanagement: Het leiden van een verbeter- of vernieuwingsproces. Dit soort project-, verander- en (zeker) crisismanagement vereist de zwaarste competenties. Het gaat dan namelijk om een dubbele verantwoordelijkheid: zowel het behartigen van het operationeel management als het uitvoeren van het verandermanagement. Een goede probleemanalyse bij aanvang en een helder onderscheid in rollen en verantwoordelijkheden zijn onontbeerlijk.

De Interim-managers van DCK kunnen worden ingezet om zaken in beweging te brengen die al lang vast zitten. Denk aan innovatie van de werkwijze van de organisatie, of aan een impuls voor een managementteam dat al langere tijd in dezelfde samenstelling functioneert. Ook kan de interimmer een gerichte interventie plegen, bijvoorbeeld om de organisatie opnieuw te positioneren naar bezoekers en stakeholders. Of kan het bestuur helpen om inzicht te krijgen in knelpunten in de organisatie (diagnose stellen). Tenslotte kan een DCK interimmer een team inspireren en enthousiast maken.

De DCK interim-manager is als een spiegel, een coach, een masseur en een verkeersregelaar in één, komt zonder vooropgezette ideeën en heeft maar één belang voor ogen: met zoveel mogelijk draagvlak in de organisatie de doelstellingen realiseren die met de directeur of de Raad van Toezicht zijn afgesproken.

Johan schreef samen met Maurits Haenen een artikel over de meerwaarde van ‘Vitamine i’ in organisaties voor het platform Cultureon. Klik hier of ga naar de website van Cultureon om het artikel te lezen!

De essentie

De essentie is onafhankelijkheid

Belangrijke kenmerken van onze interimmer zijn onbevangenheid en nieuwsgierigheid. Een DCK interimmer heeft geen verleden in de organisatie en maakt bij de start in de basis duidelijk wanneer hij of zij weer vertrekt. Een DCK interimmer heeft geen last van heilige huisjes, kan vrij spreken en hoeft geen populariteit na te streven. Omdát de DCK interimmer van buiten komt, kan deze duidelijk maken dat er andere belangen zijn dan alleen die van de specifieke medewerkers. Door helder te communiceren met álle betrokkenen op álle niveaus van strategie naar tactiek en tot operatie, hebben we de sleutel voor het succes in handen. De essentie is dat de DCK interimmer mensgericht en totaal onafhankelijk uitvoering geeft aan de opdracht. Het is die onafhankelijkheid die de DCK interimmer geschikt maakt om extra vitamines aan een organisatie toe te dienen.