HR

Op het gebied van HR zijn er binnen de culturele sector soms opmerkelijke verschillen tussen grote en kleine organisaties, tussen (deels) gesubsidieerde en commerciĆ«le organisaties en tussen deelsectoren onderling. Uit onderzoek blijkt dat er vaak (te) weinig financiĆ«le speelruimte, capaciteit en kennis in huis is om een goed HR-beleid te kunnen voeren, terwijl juist hier de menselijke kant zo’n ongekend belangrijke factor is!

Algemeen

De focus van veel HR-werkzaamheden in culturele organisaties ligt op de operationele taken en op dat wat nodig is op korte termijn. Een aantal grotere organisaties beschikt over HR-functionarissen, maar vele culturele bedrijven hebben deze niet. Dan liggen de taken vervolgens bij de directeur en/of secretaresse/(financieel) medewerker. Er gaat veel tijd en energie zitten in (verplichte) regelgericht, administratieve HR-activiteiten. Uit onderzoek blijkt dat veel organisaties meer de focus willen leggen op personeelszorg en loopbaanontwikkeling. Wij van DCK kunnen adviseren bij het opzetten van een HR-beleid en ondersteunen vervolgens in de professionele uitvoering.