Advies overheden

U bent op zoek naar een externe projectleider die het proces en de totstandkoming van bijvoorbeeld de cultuurnota begeleidt en de nota met behulp van het culturele veld opstelt. In het hoofdlijnenakkoord zijn vaak de volgende uitgangspunten opgenomen: Meer aandacht voor kunst en cultuur, het beleid moet integraal zijn, het moet aansluiten bij jeugdbeleid, maar ook bij toerisme en recreatie.

Cultureel advies aan overheden

DCK biedt ondersteuning bij het versterken van de sector door het creëeren van slimme verbindingen. We pakken het breed aan en gaan diep de samenleving in. Dit doen wij op alle niveaus van overheden: gemeenten, provincies en voor het Rijk.

Door samen te werken met inwoners, (lokale) ondernemers en andere actieve partijen benaderen we het brede maatschappelijke veld. Passend bij de schaal van de gemeente maken we op “dorpsniveau” inzichtelijk wat het aanbod is en leggen we direct de verbinding met het sociaal domein.

Hieraan voegen wij vanuit onze eigen ervaring met het ontwikkelen van cultuurnota’s het volgende kader toe:

Vanuit de filosofie dat de organisaties zelf het beste weten hoe hun sector in hun toekomst eruit gaat zien, is het noodzakelijk dat de culturele organisaties/culturele sectoren zoveel mogelijk eigen voorstellen doen en teksten en materiaal aanleveren. Het proces om tot deze cultuurnota te komen is tevens een kans om de culturele organisaties in de gemeente hun eigen visie duidelijk te laten articuleren.’

Om te komen tot een goede en gedragen cultuurnota wordt vaak voorgesteld om inhoud van de nota op te bouwen vanuit de eigen inbreng van culturele organisaties, professionals, amateurkunstbeoefenaars, bewoners, als het ware ‘van onder’ op.

Wij zouden daaraan willen toevoegen dat het raadzaam is om de interne gemeentelijke afdelingen en het college van B&W actief te betrekken.

Gezamenlijk komen wij tot een succesvolle nota en bieden wij ondersteuning bij de implementatie van het beleid.

Casussen

Casussen: Gemeente Winterswijk Boogie Woogie, Gemeente Delfzijl Cultuurcluster Molenberg, Gasthuiskerk Doesburg, Gemeente Lansingerland Cultuurpodium, Gemeente Utrecht UCK, Gemeente Wageningen ’t Venster, Gemeente Oisterwijk Factorium, Gemeente Ede Foodlab, Muziekfabriek Utrecht, Gemeente Hoeksche Waard cultuurnota, Gemeente Zaandam cultuurvisie, Toonbeeld Terneuzen, Gemeente Den Haag Festival Moderne Muziek, Muzehof Zutphen, Raad voor Cultuur Den Haag, Gemeente Noordoostpolder Eiland Schokland, Welzijn Leerdam, Vellesan College IJmuiden, Gemeente Woerden voorbereiding cultuurnota, Cultuurcentrum Aleph Drunen, Gemeente Krimpen aan de IJssel Muziekschool, Kunstenhuis de Bilt/Zeist, SCHUNCK* Heerlen, Gemeente Rheden fusieonderzoek, OC&W, Provincie Gelderland en de   Lingehavenconcerten.