Leiderschapstraining

Workshop “Dirigent van je bedrijf’

Dirigent van je bedrijf

In een samenleving die iedere dag complexer lijkt te worden is het steeds moeilijker voor organisaties om vragen integraal aan te pakken. Die vragen gaan over de grenzen van afdelingen, directies en organisaties heen. Dat vereist van de dossierhouder om mee te bewegen. Zijn of haar veilige plek in de hiërarchie wordt steeds minder bepalend, maar weten hoe je als medewerker binnen een organisatie je weg kunt vinden, en wat jouw positie daarin is, wordt juist steeds belangrijker.

Het vraagt niet alleen om een hart voor de zaak, maar ook dat de medewerker in staat moet zijn om invulling te geven aan die rol naar buiten toe. Hij of zij moet in netwerken kunnen werken, de verbinding kunnen maken. En altijd de juiste instrumenten in weten te zetten.

De interactieve lezing ‘Dirigent van je bedrijf’, met een fysiek orkest als actief reagerend metafoor, biedt leidinggevenden van middelgrote tot grote organisaties de kans om muzikaal aan te sturen. Deze lezing heeft een krachtige en innovatieve formule waarbij deelnemers worden uitgenodigd, vriendelijk geprikkeld en geïnspireerd, om op een interactieve manier te leren dirigeren van Johan Boonekamp.

Methodiek en doel

Johan Boonekamp is dirigent en directeur van DCK, hij beschouwt zijn netwerk als een orkest. Middels diverse technieken legt hij vakinhoudelijke én muzikale verbindingen. Gezamenlijk komen zij tot een vooraf bepaalde doel.

We maken gebruik van een effectieve improvisatie-methode en laten deelnemers tijdens de lezing zelf ervaren wat het effect van zijn of haar gedrag is. Door eigenhandig een orkest te dirigeren ontdekken zij ter plekke de effectiviteit van het verbinden en wordt hen aangeleerd om een sociale en professionele houding aan te nemen tijdens het maken en onderhouden van contact.

Duur van de lezing en deelnemers

De lezing wordt uitgevoerd in anderhalf tot twee uur. Er kunnen maximaal acht deelnemers actief dirigeren voor het orkest. Deze workshop is uiteraard corona proof!

Dirigent van je bedrijf

Reactie van deelnemers

  • ‘Een geweldige workshop, inspirerend voor de leden van de OOA, een indrukwekkende avond!’ Harry van Haaften dagvoorzitter Ledencongres, Orde van Organisatiekundigen en Adviseurs
  • ‘de deelnemers waren echt laaiend enthousiast……. , de workshop is meer dan goed ontvangen’ Ron van Reenen, beleidsadviseur Crisisbeheersing gemeente IJsselstein
  • ‘een schitterende artistieke interventie die naar meer smaakt, die stevig voeding geeft aan de professionele ontwikkeling van de MN masters’ Guus Koemans, trainer MN