DCK Cultuurcongres

Get Ready! Een kreet naar het netwerk van DCK en naar de sector. Een kreet naar jou, om het anders te doen. Op 9 november organiseerde DCK een dag vol inspiratie en inzichten rondom de vraag:

Hoe kan kunst & cultuur bijdragen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken?

Lees hier de terugblik!

Get Ready Aftermovie!

Nieuw hoofdstuk

In de afgelopen 11 jaar heeft DCK samen gewerkt met diverse partijen. Variërend van culturele organisaties, gemeenten tot zelfstandige ondernemers. Altijd met het oog op creatie. Deze relaties hebben DCK gepositioneerd als een verbinder in de culturele sector. Als interim-, advies- en werving- en selectiebureau voor de culturele sector heeft DCK, gedreven door een diepgaand begrip van de sector, geleidelijk aan groei en impact gerealiseerd. Recentelijk heeft DCK hierbinnen een verschuiving ervaren. Niet langer beperkt tot het verbinden van culturele partijen, fungeert DCK nu als een brug tussen de culturele sector en andere sectoren, zoals overheid, zorg, welzijn en het onderwijs.

Binnen ons werk benaderen we vraagstukken en opdrachten vanuit een holistisch perspectief. Hoewel in het veld vaak wordt gesproken over “integraal”, zien wij een cruciaal verschil. Integraal verwijst primair naar het combineren van verschillende delen tot één geheel, terwijl holistisch werken meer nadruk legt op het begrijpen van iets als een compleet systeem, waarbinnen dynamische interacties en relaties zijn en ontstaan tussen de verschillende delen.

DCK ervaart dat er een beweging aan het ontstaan is waarbij de meerwaarde van cultuur, verder dan de artistieke waarde, steeds meer in de maatschappij wordt (h)erkend. De afgelopen twee jaar zien wij dat de culturele sector van meerwaarde kan zijn in verschillende maatschappelijke opgaven. We stelden onszelf en het netwerk de vraag: Hoe kan kunst & cultuur bijdragen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken? 

 

Ontwikkelingen in het veld

Het onderwerp van het congres was geïnspireerd door twee onderzoeken waar DCK veel raakvlakken mee ervaarde, namelijk: 

  1. PONT – De Publieke Ontwerppraktijk 
  2. In de Schijnwerpers – Groeipotentie voor de culturele sector door bijdragen aan maatschappelijke opgaven. 

Door de inzichten die zijn opgedaan tijdens het Cultuurcongres Get Ready, zijn we met onze gastsprekers en het publiek tot inzichten gekomen die sterk in lijn staan met bevindingen van het onderzoek ‘On(ver)vangbaar. De innovatieve kracht van ’the culture’ van Unesco Commissie Nederland. Het advies roept op om beleid te maken dat recht doet aan de rijkdom en diversiteit van cultuuruitingen in Nederland. In het onderzoek wordt onder andere de kracht en het succes van the culture in het signaleren en aanpakken van maatschappelijke opgaven onderbouwd. 

Met de landelijke politieke ontwikkelingen vindt DCK het des te meer belangrijk om een visie en standpunt in te nemen. Het cultuurcongres Get Ready is een eerste stap in onze nieuwe richting. Een richting waarin wij willen bijdragen aan een gezonde, vooruitstrevende en inclusieve sector, die van meerwaarde kan zijn voor de gehele maatschappij. DCK wil werkelijk oog hebben voor de ontwikkelingen en constateringen die er zijn vanuit de maatschappij. De culturele sector is een leidende sector die van grote impact kan zijn. Ontwerpen we voor verschillende doelgroepen of ontwerpt de culturele sector voor zichzelf? Wie is dan die culturele sector? Wat is de richting van de impact?

 

 

Sterke start

DCK is er trots op dat we een podium kunnen geven aan sprekers die de culturele sector bekijken vanuit totaliteit en haar complexiteit, waarbinnen verbinding centraal staat. In deze terugkoppeling delen we de verhalen die rondom dit onderwerp tijdens het Get Ready congres zijn gedeeld.

Het congres begon met een inloop expositie, waar een aantal best practices uit de Nederlandse praktijk en interviews met Georgios Lazakis, Vashti de Caluwé en Jan Brands te zien waren. Bekijk de interviews hieronder!

Nike Ayinla

Centraal stond de keynote speaker Nike Ayinla. Op slechts vierjarige leeftijd komt Nike Ayinla met haar familie naar Nederland, ze groeit op als een Refugee Millennial. Ondanks haar chaotische start heeft Nike haar levenspad gevormd met behulp van creativiteit. Haar chaotische start legt tegelijkertijd de basis voor haar manier van werken. Na haar studie Internationaal en Europees recht voelt ze de drang om sociaal-maatschappelijke vraagstukken aan te pakken als social designer, waarmee ze meer impact creëert dan langs de weg van juridische kaders. 

Nike is oprichter van Orisun Studio. Ze produceert projecten ter bevordering van creativiteit. Waarbij voornamelijk de focus ligt op hiphop, new wave, postmodern geluid binnen de hedendaagse muziekindustrie, in combinatie met een sterke focus op de design industrie. Een unieke combinatie! De talenten die verbonden zijn aan Osirun Studio en haar verdere netwerk, verbindt zij aan haar projecten als social designer. Social design is voor haar het instrument om de maatschappij vorm te geven en samenwerking te bevorderen. 

Nike bekijkt vraagstukken vanuit een holistisch, oplossingsgerichte en kritische mindset. Zo bekeek ze de centrale vraag van het congres: Hoe kan kunst & cultuur bijdragen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken? Om hier een antwoord op te vinden benadrukt Nike de toegankelijkheid van kunst en de culturele sector in Nederland. Volgens Nike fungeren kunstinstellingen als reflecties van de samenleving. De manier waarop kunstinstellingen nu werken, is niet altijd voldoende genoeg in verbinding met de samenleving. Culturele instellingen lijken vaak meer op wat er in de kunstwereld gebeurt dan op wat er in de bredere samenleving speelt. Dit gebrek aan verbinding heeft volgens haar gevolgen, en het resultaat is niet in lijn met de gewenste maatschappelijke impact. Daarbij haalt ze het welzijn van individuen aan. Ze stelde het publiek de vraag: ‘How well are you being?’ Hiermee benadrukt ze het belang van persoonlijk welzijn te midden van de bredere discussie over de impact van de culturele sector op de samenleving.

 

Martin Baai 

Samen tot een resultaat komen door middel van cultuur en de impact van sterk leiderschap ervaren. Martin Baai wist dit te creëren tijdens zijn sessie, waar hij binnen een half uur een symfonie maakte met het publiek. Hiervoor waren geen instrumenten aanwezig, alleen het lichaam. Martin gaat voorbij samenwerken, hij creëert synergie. Voorafgaand vertelde Martin over zijn carrière als slagwerker, percussionist en workshopleider bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest (RPhO). Bij het RPhO bekwaamde hij zich (naast het slagwerk spelen) in het leiden van creatieve en leiderschap workshops voor kinderen, jongeren en bedrijven. Martin heeft veel ervaring met veranderprocessen in (culturele) organisaties, hij leidde verschillende innovatieprojecten in vastzittende, conservatieve systemen. Martin werkt sinds een aantal jaar met de Strelano Methodiek®, de werkwijze die DCK actief inzet in nieuwe opdrachten. 

 

Georgios Lazakis

Award winning rapper, inspirerende spreker, teaching artist, poëet, schrijver en producer. 

Met meer dan twintig jaar ervaring als maker en als adviseur van Fonds Podiumkunsten en artistiek leider van Zieke Docenten én oprichter van School of Heart Knocks, maakt Georgios impact op allerlei vlakken. Zo ook met zijn aangrijpende gedicht, dat hij voordroeg. Het gedicht van Georgios Lazakis gaf het publiek een bron van energie en inzichten om met elkaar in gesprek te gaan. 

‘Nog steeds verbaasd over het feit

Dat men pleit voor diversiteit, maar minimaal hierover onderwijst’

 

Debat

Tijdens het debat kwamen verschillende invalshoeken samen rondom de onderzoeksvraag: Hoe kan kunst & cultuur bijdragen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken? Wat vraagt dit van leiderschap? Moeten we daarvoor het systeem veranderen, of onszelf? Hoe zorgen we dan voor onszelf? Wie zorgt er voor de leider?

Met deze vragen wordt een beroep gedaan op de leiderschapskwaliteiten van de huidige leiders en keuzemakers. Wees alert op je eigen welzijn en die van je team. Een vitale leider is een voorbeeld voor een vitale organisatie. 

Tijdens de gesprekken werd de impact van menselijk gedrag en systemen onder de loep genomen. Het debat werd afgesloten met het een prachtig inzicht: 

‘Er wordt gesproken over complexe vraagstukken, maar ons eigen gedrag is voornamelijk complex.’ Het systeem is geen losstaand onderdeel is, maar gevormd wordt door de mensen zelf. ‘Laat de liefde spreken als we het anders willen doen. Wees betrokken en laat de passie spreken’. 

Het transformatieproces begint dus bij jezelf. Dit vraagt lef! We moeten het goede voorbeeld voorleven en het transformatieproces zelf aan durven gaan.

DCK, What’s Next?

Bij DCK koesteren we een brede visie. In plaats van ons te beperken tot een nauwe focus, hanteren we een groothoeklens. We geloven dat cultuur een krachtig voertuig is om maatschappelijke vraagstukken op een innovatieve manier te benaderen.

In de afgelopen jaren hebben we een unieke groep professionals verzameld met expertise op het gebied van management, organisatiekunde, educatie, loopbaanontwikkeling, coaching, werving & selectie en vitaliteit. Dankzij deze diversiteit zijn we in staat om een holistische benadering te faciliteren. Het stelt ons in staat om niet alleen binnen de culturele sector, maar ook daarbuiten bij te dragen aan oplossingen.

Onze holistische aanpak richt zich op zowel individuen als organisaties. We geloven in het belang van de mens én de organisatie. Dit doen we met Strelano Methodiek®, TMA® en vanuit Vitalogie®. 

De boodschap ‘Wees het voorbeeld en draag dit uit’ is sterk bijgebleven. Vanuit liefde en verbinding: samen met elkaar. 

Bij de opdrachten die we het aankomende jaar gaan vervullen willen we deze boodschap duidelijk meenemen en uitdragen. Onze holistische aanpak voortzetten: met een groothoeklens naar de sector kijken en vanuit dit perspectief een bijdrage leveren. Vanuit Design Thinking kijken naar vraagstukken, nieuwe generaties in hun kracht zetten en juist van hen blijven leren. Want leren stopt nooit!

Het DCK congres zetten we daarom voort! Op donderdag 7 november 2024 zal de derde editie plaatsvinden. 

Een stap groter, meer impact. Wij zijn er klaar voor, jij ook?