Vitaal personeelsbeleid

Er bestaan verschillende definities voor duurzame inzetbaarheid. Een veelgebruikte is die van het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN): ‘Duurzame inzetbaarheid is het vermogen van de medewerker om nu en in de toekomst toegevoegde waarde te leveren voor een organisatie en daarbij zelf ook meerwaarde te ervaren.’

Vitaal Personeelsbeleid

Hoewel een werknemer voor een belangrijk deel zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar inzetbaarheid, ligt het voor de hand dat de werkgever hieraan bijdraagt. Duurzaam inzetbare medewerkers weten zich flexibel aan te passen aan voortdurend veranderende omstandigheden.

Welke voordelen heeft duurzame inzetbaarheid voor een culturele organisatie en hoe bevorder je het?
De DCK weet welke instrumenten en welk type HR beleid het beste ingezet kan worden voor kleine en middelgrote culturele organisaties om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten en de voorziene problemen op middellange termijn op te lossen. Daarbij kijken wij naar best practises vanuit andere sectoren!

Uit onderzoek in het museale veld blijkt dat duurzame inzetbaarheid de komende jaren een belangrijk thema is voor museumdirecteuren en HR adviseurs. Om dit mogelijk te maken, moeten zij langer inzetbaar zijn binnen de organisatie. De aandacht ligt op een evenwichtige werkmotivatie voor de werknemer- en het werkgeverschap.

Wat levert het op?

Wat levert duurzame inzetbaarheid op?

Investeren in duurzame inzetbaarheid kan leiden tot minder ziekteverzuim. Uit een doorrekening in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) blijkt dat een daling van het ziekteverzuimpercentage met 1% al veel geld oplevert. Bij een bedrijf met 10 medewerkers is dat jaarlijks ruim € 4.000,00.