Ontwikkeling

Algemeen

Voor de meeste culturele instellingen is (talent)ontwikkeling een belangrijk speerpunt. Tegelijkertijd worstelen veel organisaties met de vraag hoe zij dit moeten aanpakken voor hun werknemers. Trainingen en opleidingen zijn duur en het beschikbare budget is meestal krap. Een lastig dilemma. Sommige werkgevers besluiten om dan maar helemaal niets aan interne ontwikkeling te doen. Maar zo loop je het risico dat medewerkers gedemotiveerd raken. Dat is op korte en op de lange termijn niet bevorderlijk voor de organisatie. Medewerkers vormen immers het belangrijkste bedrijfskapitaal. Hoe deskundiger je personeel, hoe succesvoller en innovatiever je organisatie. DCK begeleidt en ondersteunt culturele organisaties en hun mensen in hun organisatie- en persoonlijke ontwikkeling. We hebben kennis van en veel ervaring in de culturele wereld, die we graag delen.

Familiecultuur

Wanneer we naar culturele organisaties kijken op basis van het model van Quinn en Cameron met hun Concurrerende Waarde Model, hebben verreweg de meeste culturele organisatie een bedrijfscultuur die getypeerd wordt als een ‘familiecultuur’. Deze staat voor een organisatie die zich richt op de zorg voor goede verhoudingen, gekoppeld aan flexibiliteit in processen, zorg voor het personeel (als waren ze onderdeel van de familie) en klantgevoeligheid. De relatie tussen mensen staat daarin centraal. Kernbegrippen die zijn onder andere: zorg voor een vriendelijke werkomgeving, leiders als mentoren, loyaliteit en traditie, grote betrokkenheid, flexibiliteit, zorg voor het personeel en uiteraard teamwerk.

Effectieve samenwerking

Omdat de relaties tussen mensen centraal staat is het managen van teams binnen vele culturele organisaties gericht op het bevorderen van effectieve samenwerking, samenhangend en soepel functioneren van teams en het gezamenlijk bereik van uitstekende resultaten. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de volgende instrumenten: feedback geven, goed luisteren en actief interpersoonlijke problemen oplossen.

In culturele organisaties is vaak sprake van lange dienstverbanden en wordt er veel samengewerkt met ZZP’ers. Onderlinge binding met medewerkers is daarom van groot belang! DCK helpt om individuen binnen de organisatie actief hun prestaties te laten verbeteren door bijvoorbeeld mentorschap, meester-gezel trajecten en meelooptrajecten. Maar ook door de capaciteiten van de medewerkers te vergroten met een gerichte opleiding en passende begeleiding. Het gaat immers om het kansen scheppen voor persoonlijke ontwikkeling en om het geven van uitdaging.