TMA analyse

Voor talentontwikkeling geldt dat er meerdere wegen naar Rome leiden. Onderzoek daarom allereerst welke talenten je in huis hebt, meten is weten. Je kunt ze door de werknemers zelf laten benoemen, maar je kunt ook de door ons gehanteerde TMA methode inzetten. Op die manier weet je welke competenties, persoonlijkheidstypes en talenten jouw bedrijf telt. Je zult zien: dit is een goed startpunt voor alle volgende stappen.

Wat kun je verwachten?

Wat is een Talenten Motivatie Analyse en wat kun je verwachten?
Deze methode is gebaseerd op de behoeftetheorie van Murray en beschrijft de persoonlijkheid op meerdere vlakken. Dankzij de werkwijze is het een uiterst geschikte tool bij o.a.:

  • Werving en selectie
  • Invulling van uw gesprekscyclus
  • Ondersteuning bij re-integratie
  • Leiderschapsontwikkeling
  • Loopbaanontwikkeling
  • Outplacement
  • Beroepskeuze

Competentiemodel

De TMA methode heeft eenĀ  competentiemodel met 53 competenties die zijn uitgewerkt op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Via het competentiemodel kunnen wij profielen maken die de culturele organisatie kan gebruiken als meetlat voor functies en rollen.

De koppeling

Koppeling tussen talenten en competenties

De kandidaat ontvangt een talentenanalyse welke hij of zij online in dient te vullen. Via een talentenrapportage kunnen wij kandidaten matchen met opgestelde competentieprofielen. Middels een uitgebreid rapport geven wij aan of de kandidaat past bij de werkomgeving, de taken en de gevraagde vaardigheden. Daarnaast voorspelt de TMA talentenanalyse in welke mate een persoon specifieke competenties kan ontwikkelen. De methode kan deze voorspelling doen omdat er een actieve koppeling is tussen beide aspecten.

Mensen worden positief beschreven

De rapportage van TMA talentenanalyse beschrijft mensen in positieve zin en legt de nadruk op de talenten en het potentieel van een kandidaat. In een vervolggesprek zullen wij gezamenlijk dieper ingaan op de resultaten van de analyse om zo het beeld compleet te maken.

TMA professional

Bij DCK is Marina den Braber bevoegd TMA professional. Bij Marina den Braber is het talent van de kandidaat in goede handen. De organisatie kan erop vertrouwen dat er professioneel en talentgericht wordt geselecteerd, ontwikkeld en beoordeeld!