Financieringskansen

Overheden hechten veel belang aan het verhogen van duurzame inzetbaarheid en subsidiëren met grote regelmaat daaraan gekoppelde ontwikkeltrajecten. Wij van DCK bieden  ondersteuning door gezamenlijk de aanvragen te realiseren en de trajecten uit te voeren.

Financierings-
kansen

ESF

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) start een nieuw ESF-programma voor de periode 2021-2027. Het geld is bedoeld voor Nederlandse bedrijven en instellingen die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en de talentontwikkeling van hun medewerkers.

De regeling is nog in ontwikkeling, maar wij verwachten dat deze een voortzetting zal zijn van de oude ESF regeling, waarbij aanvragers 50% van de projectkosten vergoed kunnen krijgen, tot een bedrag van maximaal € 12.500.

DCK biedt ondersteuning in dit proces. Hierbij kan het gaan om het verkrijgen van advies over het implementatieplan zelf of over het begeleiden van de implementatie van een advies.

 

SLIM-regeling voor leren en ontwikkelen

Culturele organisaties met initiatieven die gericht zijn op het stimuleren van leren en ontwikkelen komen mogelijk in aanmerking voor SLIM subsidie.

Welke SLIM activiteiten komen in aanmerking?

SLIM subsidie kan worden ingezet voor verschillende activiteiten:

 1. Opleidings- of ontwikkelingsplan.
  Waarin de onderneming wordt doorgelicht en de scholingsbehoefte vanuit de organisatie  inzichtelijk wordt gemaakt.
 2. Verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen.
  Deze dienen ten behoeve van werkenden in de organisatie te zijn.
 3. Ontwikkelen of invoeren van een nieuwe methode
  Waarbij werkenden in de organisatie worden gestimuleerd hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk.
 4. Bieden van praktijkleerplaatsen.
  Welke ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf worden aangeboden.

 

 

SLIM

SLIM subsidie in 2020
Het maximale bedrag aan subsidie ligt onder de € 25.000

Hoeveel SLIM subsidie?
Voor bovenstaande activiteiten 1, 2 en 3 hangt het subsidiebedrag af van het type project en de grootte van de organisatie. Kleine organisaties kunnen maximaal 80% van de subsidiabele kosten aanvragen, terwijl grotere organisaties  of  samenwerkingsverbanden 60% van de subsidiabele kosten kunnen ontvangen.

SLIM subsidieaanvragen in 2020?
Ben jij overtuigd van SLIM subsidie en wil je ondersteuning van DCK? Samen kunnen we de subsidieaanvragen realiseren. De indieningstermijn is van 1 september tot en met 30 september. Neem voor meer informatie contact op met Marina den Braber.