Interim & Advies

Algemeen

Voor DCK zijn de grenzen tussen organisatieadvies, interim- en projectmanagement in de loop der jaren vervaagd. Dat is niet onbegrijpelijk, want de praktijk heeft uitgewezen dat een goed advies niet altijd als vanzelfsprekend wordt geïmplementeerd. Implementatie onder leiding van de juiste adviseur is dan vaak een logische vervolgstap. Los daarvan brengt een organisatieverandering de noodzaak om organisatiestructuren en patronen te doorbreken. Zelfs gezonde organisaties met hooggekwalificeerd management zijn daar niet altijd toe in staat.

De interim-manager
Het inschakelen van een interim-manager of een projectmanager is dé oplossing om een nieuwe basis te scheppen en vervolgens het stokje weer over te dragen aan de organisatie zelf. Wij van DCK hebben ruime ervaring met interim-management!

De kansen

Kansen
Juist nu liggen er kansen voor de kunst- en cultuursector om, samen met  DCK , uit de economische gevolgen van de coronacrisis te komen en om veranderingen in bestaande organisaties door te voeren of op gang te brengen.

Wij beschikken over jarenlange ervaring in het vervullen van interim-opdrachten binnen de cultuursector. We bieden managers die weten wat ze moeten doen. Onze mensen kiezen vol overtuiging voor een opdracht omdat ze de intrinsieke motivatie hebben het verschil te maken, om een nieuwe toekomst mogelijk te maken. Onze interimmanagers brengen toegevoegde waarde, gaan niet op de stoel van een ander zitten en willen het liefst zo snel mogelijk die deur weer achter zich dicht doen. Niet alleen in het belang van de opdrachtgever, maar ook in ons eigen belang. Van een ‘op de winkel’ passen situatie worden wij niet gelukkig. DCK kent de markt en de markt kent ons!