Cultuurnota Gemeente Hoeksche Waard

ADVIES EN BELEID

Van de  nieuwe gemeente Hoeksche Waard kregen wij de volgende opdracht:

Begeleid als externe projectleider  het proces en de totstandkoming van de cultuurnota met behulp van het culturele veld, met als uitgangspunt:

  • Meer aandacht voor kunst en cultuur
  • Het beleid moet integraal zijn. Het moet aansluiten bij Jeugdbeleid, maar ook bij toerisme en recreatie. 
  • Versterk de sector door het creëren van slimme verbindingen. 
  • Het beleid moet samen met inwoners, ondernemers en het brede maatschappelijk veld worden geschreven. 

Dit intensieve en prachtige project is een mooi voorbeeld hoe ‘ van onderop’ een cultuurnota tot stand kan komen, met veel nieuwsgierigheid en ontmoetingen met cultuurmakers, organisatie, inwoners etc.

De nota is na het intensieve traject unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Bijzonder dat een gemeenteraad tijdens deze coronacrisis bereid is om de komende jaren een hoger uitgaveniveau voor cultuur beschikbaar te stellen.