Strategie Ontwikkeling SCHUNCK Heerlen

COACHING STRATEGIE ONTWIKKELING

DCK is in 2016 betrokken geweest bij het adviestraject van SCHUNCK.  In 2020 stond SCHUNCK* voor de opgave om een nieuw cultuurplan te ontwikkelen voor de nieuwe cultuurplanperiode 2021-2024 in Heerlen. Vanuit de directie hadden alle afdelingen de opdracht gekregen om om daar een inhoudelijke bijdrage aan te leveren door o.a. per afdeling op basis van het thema ‘ Grensverleggend’ een meerjarenplan aan te leveren voor de periode 2021-2024.

In 2020 heeft DCK de manager van SCHUNCK begeleid in het ontwikkelen van een strategische toekomstvisie en missie voor Muziek en Dans. 

De toekomstvisie is zelfstandig geschreven door de manager, DCK heeft als externe begeleider de manager in diverse sessies bevraagd, uitdaagt en feedback gegeven op geproduceerde teksten. Daarbij werden op gezette momenten medewerkers bij SCHUNCK gevraagd om te reflecteren op de resultaten.