SCHUNCK Heerlen 2016-2020

STRATEGIE ONTWIKKELING, BELEID EN COACHING

DIn het najaar van 2015 heeft Johan Boonekamp samen met Cor Wijn een adviesrapport opgesteld voor SCHUNCK Muziek en Dans. Na de verzelfstandiging per 1 januari 2016 wilde SCHUNCK* op basis van haar eerder opgestelde beleidsplan een strategisch plan voor de afdeling Muziek & Dans ontwikkelen. In dit strategisch plan is onder andere weergeven hoe de afdeling in de toekomst dient te functioneren, wat daarvoor nodig is, hoe de afdeling daarvoor moet worden ingericht en hoe de wisselwerking kan zijn met andere partijen in de stad. 

In 2020 stond SCHUNCK* voor de opgave om een nieuw cultuurplan te ontwikkelen voor de nieuwe cultuurplanperiode 2021-2024 in Heerlen. Vanuit de directie hadden alle afdelingen de opdracht gekregen om om daar een inhoudelijke bijdrage aan te leveren door o.a. per afdeling op basis van het thema ‘ Grensverleggend’ een meerjarenplan aan te leveren voor de periode 2021-2024.

In 2020 heeft DCK de manager van SCHUNCK begeleid in het ontwikkelen van een strategische toekomstvisie en missie voor Muziek en Dans. 

De toekomstvisie is zelfstandig geschreven door de manager, DCK heeft als externe begeleider de manager in diverse sessies bevraagd, uitdaagt en feedback gegeven op geproduceerde teksten. Daarbij werden op gezette momenten medewerkers bij SCHUNCK gevraagd om te reflecteren op de resultaten.