Provincie Gelderland - Netwerk Jeugdtheater

ONDERZOEK, ADVIES EN DOORONTWIKKELING BELEID

Het ontwikkelen van het samenwerkingsnetwerk rondom jeugd podiumkunsten en het ontwerpen van een subsidieregeling voor jeugd podiumkunsten.

Door het wegvallen van Kwatta uit de BIS in 2020 ontstond er een gat in Oost-Nederland op gebied van jeugdtheater. DCK heeft in samenwerking met BMC een onderzoek uitgevoerd naar het ambitieniveau voor jeugdtheater in Oost-Nederland bij de provincie, gemeenten en de culturele instellingen. Dit is vertaalt naar verschillende scenario’s. 

Samen met BMC onderzocht DCK  het ambitieniveau voor jeugdtheater in Oost-Nederland  bij de provincie, gemeenten, culturele instellingen en onderwijsorganisaties voor de periode 2021-2024. Uit dit onderzoek zijn de bevindingen vertaalt naar realistische scenario’s.

Vanuit dit onderzoek heeft DCK, Mireille Stuart IN 2022 aangesteld als Projectleider Jeugd Podiumkunsten.

Mireille Stuart heeft ervoor zorgt dat de nieuwe aanpak jeugd podiumkunsten samen met alle betrokken partijen naar een concrete nieuwe werkwijze is vertaald. Zij was hiermee verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van het beleid en het ontwerp van de nieuwe subsidieregeling. 

 

 

 

 

 

Mireille Stuart – LinkedIn Mireille Stuart