KeunstWurk Leeuwarden

ADVIES

KeunstWurk is een provinciale adviesorganisatie voor kunstparticipatie- en educatie.

DCK begeleide een strategische reflectiedag over revitalisering Amateurkunst in de provincie Friesland.