Denktank Glas Gemeente Vijfheerenlanden

BEGELEIDEN BRAINSTORMSESSIES

Het produceren van Glas is al sinds 1765 een vanzelfsprekendheid in Leerdam. Productie van glas is altijd een grote economische pijler geweest van de gemeente. Echter constateerde gemeente Leerdam in 2020 en de jaren daarvoor  dat de aantal glasgaleriën in Leerdam afnamen. Daarbij gaven glaskunstenaars de gemeente het signaal dat de markt voor de verkoop van glaskunst al enkele jaren onder druk staat. Samen met nog een aantal andere feiten trok de gemeente aan de bel om een nieuw toekomstplan te ontwikkelen voor Glas in Leerdam. 

DCK heeft in samenwerking met Cor Wijn heeft verschillende brainstormsessies begeleidt die de basis hebben gevormd voor een breedt toekomstplan GLAS.  Deze denktank ontwikkeld het proces om tot een breed gedragen toekomstplan voor Glas in Leerdam te komen en geeft als Denktank een belangrijke eerste aanzet tot een visie, missie en de kernwaarden op Glas in Leerdam. Er is hiervoor ingespeeld op de gebieden Kunst en Cultuur, toerisme en economie.