Denktank Glas Gemeente Vijfheerenlanden

BEGELEIDEN BRAINSTORMSESSIES

Het produceren van Glas is al sinds 1765 een vanzelfsprekendheid in Leerdam. Productie van glas is altijd een grote economische pijler geweest van de gemeente. De Gemeente Vijfheerenlanden heeft na het vertrek van Royal Crystal de vraag gesteld hoe verder met de positionering van het glas in Leerdam. Glas is voor Leerdam een belangrijk gegeven, vanuit economisch belang, toeristisch en vanuit Kunst & Cultuur. Daarbij constateerde gemeente Leerdam in 2020 en de jaren daarvoor dat de aantal glasgaleriën in Leerdam afnamen. 

DCK heeft in samenwerking met Cor Wijn heeft verschillende brainstormsessies begeleidt die de basis hebben gevormd voor een breedt toekomstplan GLAS.  Deze denktank ontwikkeld het proces om tot een breed gedragen toekomstplan voor Glas in Leerdam te komen en geeft als Denktank een belangrijke eerste aanzet tot een visie, missie en de kernwaarden op Glas in Leerdam. Er is hiervoor ingespeeld op de gebieden Kunst en Cultuur, toerisme en economie.