Transitie Cultuurcentrum Boogie Woogie, gemeente Winterswijk

De gemeente Winterswijk hecht  grote waarde aan het in stand houden van het voorzieningenniveau in Winterswijk, de organisatie Boogie Woogie is daar een belangrijk onderdeel in en dientengevolge werden wij gevraagd om namens de gemeente Winterswijk Boogie Woogie te ondersteunen in de ingewikkelde transitie die nodig was mbt het afscheid van de gemeenten Aalten en oost-Gelre en de consequenties die daar voor de organisatie uit voortkwamen.

In opdracht van de gemeente Winterswijk hebben wij Boogie Woogie begeleid in het proces van hun reorganisatie en hebben we samen met het ambtenarenapparaat de bestuurlijke besluitvorming op basis van door DCK ontwikkelde scenario’s tot stand gebracht.

De gemeente Winterswijk blijft Boogie Woogie steunen en heeft bezuinigingen uitgesteld en helpt de organisatie de slagen te maken om tot een gezonde explotatie te komen. Daar is de reorganisatie een onderdeel van en een CAO transitie naar de CAO Kunsteducatie.