Theater Hanzehof Zutphen

INTERIM

Van april 2019 tot juni 2021 vervulde Johan Boonekamp de functie van Interim Directie van Theater Hanzehof en Buiten sociëteit. Naast de dagelijkse operatie heeft DCK heeft Johan voor de volgende resultaten gezorgd:

  • De transitie van het vastgoed eigendom begeleidt naar de gemeente Zutphen. 
  • Een vergaande samenwerking tot stand gebracht met het stadstheater Lochem  
  • De begeleiding van de transitie naar een Raad van Toezicht model.    
  • Het personeelsbeleid herijken waarvoor een personeelshandboek is ontwikkeld.