Theater en Concertzaal Hanzehof

Voor Theater Hanzehof en de Buitensociƫteit hebben we een HRM scan uitgevoerd, een CAO vergelijk uitgevoerd en een Personeelshandboek samengesteld.

We hebben onderzocht hoe het gesteld is met o.a.

  • Contracten en contractenbeleid (o.a. Wet Arbeidsmarkt in Balans)
  • Personeelsadministratie en -dossiers
  • Arbo- en verzuimbeleid
  • Overeenkomsten met ZZP-ers (o.a. Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties)
  • Overeenkomsten met vrijwilligers
  • Gesprekkencyclus
  • Mobiliteit en duurzame inzetbaarheid

Ons onderzoek heeft geresulteerd in een advies hoe om te gaan met de aanpassingen die nodig zijn en hoe verder te gaan met de verbeterpunten. Tevens hebben we een CAO vergelijk opgesteld tussen de CAO Horeca en de CAO Nederlandse Podia, hier mee kan de organisatie verder aan de slag om een mogelijke CAO transitie te bewerkstelligen.

Last but not least hebben we ook een personeelshandboek samengesteld voor het personeel waar CAO regelingen en werkafspraken binnen de organisatie handzaam zijn samengebracht in een document.