De MuziekFabriek

ADVIES

deMuziekfabriek is een kleine muziekschool in Utrecht-Oost. Voorgaand aan het traject met DCK heeft de organisatie een traject doorgelopen met Paul van Oort waarin een aantal gesprekken gevoerd zijn over de positionering en de doorontwikkeling van deMuziekfabriek. Hieruit is een SWOT analyse gemaakt en zijn drie scenario’s op hoofdlijnen beschreven. Voor het vervolg van de uitwerking van de strategische aanpak is DCK ingeschakeld om het proces verder uit te werken. 

 

Het proces richtte zich op de drie vraagstukken:

  • Welke positie kan en wil deMuziekfabriek innemen in het Utrechtse kunsteducatie veld, na het stoppen van het UCK? 
  • Met wie en op basis van wat voert deMuziekfabriek samenwerkingsgesprekken? 
  • Wat is er financieel voor nodig om te kunnen groeien en hoe organiseer je dat ? 

 

Het proces heeft tot de volgende resultaten geleid:

  • Formulering visie, missie en strategische uitgangspunten
  • Plan vormgeven op inhoud, organisatie, personeel, faciliteiten en middelen
  • Meerjarige exploitatie- en investeringsraming 
  • Een integraal meerjarenbeleidsplan