iii Den Haag

iii Den Haag is een beeldend kunst organisatie die kunst, technologie en wetenschap met elkaar verbinden op nationaal en internationaal niveau. Het werk toont zich in tentoonstellingen, performances, workshops, presentaties en conferenties. 

iii Den Haag had behoefte aan een betere interne positionering op gebied van P&O. Hiervoor was een sterk beleid nodig dat toekomstgericht is, waarbinnen werd gekeken naar korte en langere termijn doelen. 

DCK heeft hiervoor met een HR QuickScan het personeelsbeleid geherdefinieerd en op operationeel niveau gebracht.