Kunstencentrum Boogie Woogie en Gemeente Winterswijk

ONDERSTEUNING EN ADVIES

In de periode maart 2022 tot september 2022 heeft DCK zowel de gemeente Winterswijk als cultuurcentrum BoogieWoogie ondersteund en geadviseerd. 

De Interim Directeur is ondersteund bij de afhandeling van het terugtreden als subsidiënt Oost-Gelderen en Aalten. DCK heeft het businessplan van BoogieWoogie aangepast naar de nieuwe situatie. Daarbij is de financiële administratie heringericht, zijn management rapportages samengesteld en is een besturingsmodel voor de gemeente Winterswijk ontwikkeld.

DCK heeft de gemeente begeleidt in een discussienota voor een raadsbijeenkomst waarin de gemeenteraad de kaders voor Boogiewoogie en kunsteducatie heeft kunnen aangeven. Ook is de gemeente geholpen om besluiten te maken over de voortgang van BoogieWoogie.