Ontwikkeling businessplan Boogie Woogie

In 2018 waren wij  betrokken bij Boogie Woogie door samen met de directie een meerjaren businessplan te ontwikkelen. Na de totstandkoming van het meerjaren businessplan van Boogie Woogie  is de organisatie voortvarend te werk gegaan om alle actiepunten uit het plan te realiseren.

Ondertussen werd in het najaar van 2019 duidelijk  dat de gemeenten Aalten en Oost Gelre afscheid wilde nemen van Cultuurcentrum Boogie Woogie. Een vervolg hulpvraag kwam in 2020 via de gemeente Winterswijk om Boogie Woogie te ondersteunen.