Gemeente Den Haag - Haalbaarheidonderzoek Festival Moderne Muziek

HAALBAARHEIDSONDERZOEK

In het coalitieakkoord 2018 – 2022 ‘Stad van Kansen en Ambities’ van de gemeente Den Haag was opgenomen dat de gemeente onderzoek zou gaan uitvoeren naar  de haalbaarheid van een (nieuw) festival voor moderne muziek. De gemeente Den Haag gaf de opdracht aan BMC waarvoor Dick te Winkel het onderzoek leidde. Samen met Johan Boonekamp namens DCK en Tamara Bakker werd dit onderzoek uitgevoerd.