Onderzoek gelijk speelveld muziek- en dansonderwijs Veenendaal

In het voorjaar van 2018 hebben wij de onderzoeks/adviesopdracht gekregen om binnen de  gemeentelijke financiële kaders de mogelijkheden tot het creëren van een ‘gelijk speelveld’ voor buitenschools muziek- en dansonderwijs tot 21 jaar met meerdere scenario’s in beeld te brengen, waarbij per scenario de mogelijkheden tot een innovatief aanbod en de consequenties voor financiën (structurele en incidentele frictiekosten) en het ruimtegebruik (consequenties voor onder andere Spectrum) inzichtelijk te maken.