Peeriscoop Gorinchem

ADVIES

Peeriscoop is een theater in Gorinchem dat in 1988 is opgericht door theatermaker Fred Delfgaauw. In mei en juni 2022 heeft DCK de haalbaarheid van het nieuwe transitieplan van Peeriscoop onderzocht. Het transitieplan is ontwikkeld voor de continuïteit van de culturele organisatie te waarborgen. Deze culturele organisatie bestaat uit Studio Peer, het theater Peeriscoop en TOP (talentontwikkelingprogramma). 

Na aanleiding van de verkenning heeft Periscoop de vraag bij DCK neergelegd om de organisatiestructuur voor Studio Peer, Theater Peeriscoop en TOP te verkennen, waarbij er rekening werd gehouden met de Governance Code en Compliance. Hierover is een quickscan uitgevoerd waaruit een advies is ontwikkeld voor de toekomstige positionering van de organisatie.