Cultuurbeleid voor Gemeente Barneveld

De gemeente Barneveld heeft DCK verzocht om in de aankomende periode een integrale cultuurvisie te ontwikkelen.

Het beleid heeft een sterke relatie met het sociaal domein, waarin onderwerpen zoals gelijke kansen, inclusie, sociale cohesie, eenzaamheid, gezondheid worden meegenomen. Tegelijkertijd zijn er andere belangrijke raakvlakken zoals economische ontwikkelingen en de ruimtelijke ontwikkelingen. Denk alleen al aan de omgevingswet. Met deze complexe vraag gaan wij op pad om een antwoord op de ‘waarom’-vraag, de visie van Barneveld te onderzoeken en met cultuurmakers, bewoners en geïnteresseerden dit te verwoorden. De artistieke, sociale, economische, historische en ruimtelijke waarde van cultuur als basis worden genomen.

Praktisch; zeker, ook een uitvoeringsagenda is aan de orde!