Zeeuwse Inspiratiedag Cultuuronderwijs - Blauwdruk voor het Cultuuronderwijs

Op woensdag 21 juni was Nienke aanwezig op de Zeeuwse Inspiratiedag Cultuuronderwijs, waar ze haar afstudeerproject ‘Blauwdruk voor het Cultuuronderwijs’ presenteerde. Op een unieke locatie, namelijk het Tophuis op Neeltje Jans, deelde ze haar bevindingen en het businessplan.

Blauwdruk voor het Cultuuronderwijs is een businessplan voor een externe locatie waar een rijke leeromgeving is gecreëerd voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Op deze externe locatie wordt er ingespeeld op het ontwikkelen en geven van kwalitatief cultuuronderwijs, door het aanbieden van thematische projecten die aansluiten op de SLO leerdoelen. Het ontwerp biedt een oplossing voor het structureel integreren van cultuureducatie in het primair onderwijs en een oplossing voor het lerarentekort. Het businessplan is zo ontworpen dat het aansluit binnen de financieringskaders van het primair onderwijs.

De eerste schetsen, inzichten en kansen van dit ontwerp deelde zij met het publiek van cultuurmakers, docenten en verschillende organisaties die zich bezighouden met het versterken van cultuureducatie.

Zie hier de video van de inspiratiedag: Inspiratiedag Zeeland