Adviesrapport Muziek & Dans SCHUNCK

In het najaar van 2015 heeft Johan Boonekamp samen met Cor Wijn een adviesrapport opgesteld voor SCHUNCK Muziek en Dans. Na de verzelfstandiging per 1 januari 2016 wilde SCHUNCK* op basis van haar eerder opgestelde beleidsplan een strategisch plan voor de afdeling Muziek & Dans ontwikkelen. In dit strategisch plan is onder andere weergeven hoe de afdeling in de toekomst dient te functioneren, wat daarvoor nodig is, hoe de afdeling daarvoor moet worden ingericht en hoe de wisselwerking kan zijn met andere partijen in de stad.

Was in het verleden de Muziekschool Heerlen dé kartrekker op het gebied van muziekeducatie in het gebied, nu is het tijd dat SCHUNCK* Muziek en Dans deze rol wederom neemt voor gemeente Heerlen en daarbuiten (Parkstad / Heuvelland), samen met andere culturele instellingen en initiatieven, om zo gezamenlijk te werken aan een basisinfrastructuur voor het vrijetijds- en basisonderwijs, waarbij kwalitatief goed muziek- en dansonderwijs voorop staat.

De transitie is een proces van vele deelonderwerpen en zaken die ‘geregeld’ en georganiseerd moeten worden. Kern is dat de menselijke maat altijd voorop moet staan. In het traject bij SCHUNCK* hebben we  diverse malen de complimenten mogen ontvangen voor de manier van werken.