Herpositionering Glas Leerdam voor de Gemeente Vijfheerenlanden

De Gemeente Vijfheerenlanden heeft na het vertrek van Royal Crystal de vraag gesteld hoe verder met de positionering van het glas in Leerdam. Glas is voor Leerdam een belangrijk gegeven, vanuit economisch belang, toeristisch en vanuit Kunst & Cultuur.

Samen met de gemeente hebben we de Denktank Glas opgezet die met een aantal brainstormsessies een advies aan het College van de gemeente Leerdam heeft gegeven over de positionering. Een document wat richtinggevend is en nader uitgewerkt kan worden tot een masterplan voor het Glas in Leerdam.