Cultuurcentrum Boogie Woogie Winterswijk

Na de totstandkoming van het meerjaren businessplan van Boogie Woogie begin 2019 is de organisatie voortvarend te werk gegaan om alle actiepunten uit het plan te realiseren. Ondertussen is in het najaar van 2019 duidelijk geworden dat de gemeenten Aalten en Oost Gelre afscheid nemen van Cultuurcentrum Boogie Woogie. De gemeente Winterswijk hecht grote waarde aan het in stand houden van het voorzieningenniveau in Winterswijk, de organisatie Boogie Woogie is daar een belangrijk onderdeel in.

In opdracht van de gemeente Winterswijk hebben wij Boogie Woogie begeleid in het proces van hun reorganisatie en hebben we samen met het ambtenarenapparaat de bestuurlijke besluitvorming op basis van door DCK ontwikkelde scenario’s tot stand gebracht.

De gemeente Winterswijk blijft Boogie Woogie steunen en heeft bezuinigingen uitgesteld en helpt de organisatie de slagen te maken om tot een gezonde explotatie te komen. Daar is de reorganisatie een onderdeel van en een CAO transitie naar de CAO Kunsteducatie.